Välkommen till Kennel Gigs

Dvärgschnauzer, svart

2017

Valpar väntas efter Ukrainsk Champion Victorius star favorit och svensk norsk champion gigs Sahara hotnight

Visa hela nyheten »